Mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Ciri-ciri penting dari mediator adalah :

- Netral
- Membantu para pihak
- Tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Jadi, peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak.

DAFTAR MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA KUNINGAN

NO

NAMA/NIP

JABATAN

Keterangan

3 Drs. Jojo Suharjo Wakil Ketua -
3 Dra. Hj. Nining Yuningsih, M.H. Hakim -
3 Dra. Hj. Nining Yuningsih, M.H. Hakim -
4 Dra. Hj. Sunaeah, M.H. Hakim -
5 Drs. H. Fuad Syakir, S.H., M.H. Hakim -
6 Drs. H. Abd. Azis, M.H. Hakim -
7 Dra. Hidayaturohmah, M.H. Hakim -
8 Drs. Hamiduddin Hakim -
9 Dr. H. Asadurrahman, M.H. Hakim -
10 Dra. Hj. Indah Nirmala, M.H. Hakim -