KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan

 1. BU HJ LATIFAH N A M A Hj. LATIFAH, S.H.,M.H.
N I P 19681028.200212.2.001
PANGKAT/ GOLONGAN PEMBINA / IV/a
JABATAN SEKRETARIS
       
2. e3 N A M A AAH NURJANAH, S.E.
N I P 19681004.198803.2.003
PANGKAT/ GOLONGAN PENATA TK.I / III/d
JABATAN KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATALAKSANA
       
3. e2 N A M A RINI IRANI, S.E.
N I P 19780606.200502.2.001
PANGKAT/ GOLONGAN PENATA TK.I / III/d
JABATAN JABATAN KASUBBAG PERENCANAAN IT DAN PELAPORAN
       
4. e1 N A M A YAMIN MUBAROK, S.HI.
N I P 19821211.200805.1.001
PANGKAT/ GOLONGAN PENATA / III/c
JABATAN KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN
       
5 g5 N A M A NIA KURNIAWATI,S.H.
N I P 19830201.201405.2.001
PANGKAT/ GOLONGAN PENGATUR MUDA / II/a
JABATAN JURUSITA PENGGANTI / BENDAHARA