KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan

 1. FOTO N A M A AHUD HURAIRI, S.HI
N I P 19650610 199203 1 005
PANGKAT/ GOLONGAN PENATA Tk.I / III/d
JABATAN SEKRETARIS
       
2. e3 N A M A AAH NURJANAH, S.E.
N I P 19681004.198803.2.003
PANGKAT/ GOLONGAN PENATA TK.I / III/d
JABATAN KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATALAKSANA
       
3. Pa Evan N A M A EVAN S0FIAN, S.E.I
N I P 19801201 200904 1 007
PANGKAT/ GOLONGAN PENATA / III/c
JABATAN JABATAN KASUBBAG PERENCANAAN IT DAN PELAPORAN
       
4. N A M A
N I P
PANGKAT/ GOLONGAN
JABATAN KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN
       
5 g5 N A M A NIA KURNIAWATI,S.H.
N I P 19830201.201405.2.001
PANGKAT/ GOLONGAN PENGATUR MUDA / II/a
JABATAN JURUSITA PENGGANTI / BENDAHARA