KETUA WAKIL KETUA

Ketua & Wakil Ketua

 1.    Drs. H. ASEP SAEPUDIN M S.Q KETUA PENGADILAN AGAMA KUNINGAN    N A M A Drs. H. ASEP SAEPUDIN M.S.Q
N I P 19571111.198512.1.001
PANGKAT/GOLONGAN PEMBINA UTAMA MADYA / IV/d
JABATAN K E T U A
       
2.    Jojo Suharjo    N A M A Drs. H. JOJO SUHARJO
N I P 19581111.198603.1.007
PANGKAT/GOLONGAN PEMBINA UTAMA MADYA / IV/d
JABATAN WAKIL KETUA