KETUA WAKIL KETUA

Ketua & Wakil Ketua

 1.    WhatsApp Image 2019 05 29 at 11.05.55 N A M A Drs. H. AYEP SAEPUL MIFTAH, S.H., M.H.
N I P 19650506 199103 1 003
PANGKAT/GOLONGAN PEMBINA UTAMA MADYA / IV/d
JABATAN K E T U A
       
2.    Jojo Suharjo    N A M A Drs. H. JOJO SUHARJO
N I P 19581111 198603 1 007
PANGKAT/GOLONGAN PEMBINA UTAMA MADYA / IV/d
JABATAN WAKIL KETUA