PROFILE PENGADILAN

Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan

Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan

Pengadilan Agama Kuningan

1. FOTO N A M A AHUD HURAIRI, S.HI
N I P 19650610 199203 1 005
PANGKAT/ GOLONGAN PENATA Tk.I / III/d
JABATAN SEKRETARIS
       
2. e3 N A M A AAH NURJANAH, S.E.
N I P 19681004.198803.2.003
PANGKAT/ GOLONGAN PENATA TK.I / III/d
JABATAN KASUBBAG PERENCANAAN IT DAN PELAPORAN
       
3. Pa Evan N A M A EVAN SOFIAN, S.E.I
N I P 19801201 200904 1 007
PANGKAT/ GOLONGAN PENATA / III/c
JABATAN JABATAN KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATALAKSANA
       
4. Aria N A M A  ARIA ADHIPRANATA, S.E
N I P  19871104 201101 1 010
PANGKAT/ GOLONGAN  PENATA / III/C
JABATAN KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN
       
5. 37807 N A M A ELYN PURNAMASARI, S.E
N I P 19870818 201903 2 008
PANGKAT/ GOLONGAN PENATA MUDA / III/a
JABATAN Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
       
6. 37805 N A M A ANNIZA PURBANINGRUM, S.Sos
N I P 19911028 201903 2 015
PANGKAT/ GOLONGAN PENATA MUDA / III/a
JABATAN Analis Kepegawaian Ahli Pertama
       
  IMG 6614 Copy N A M A Muhammad Fatony, S.Kom
N I P 19881207 202012 1 002
PANGKAT/ GOLONGAN PENATA MUDA / III/a
JABATAN Pranata Komputer Ahli Pertama
       
7. IMG 6584 Copy N A M A ASTARIE PRIMA SETYA, A.Md.Ak.
N I P 19981106 202012 2 003
PANGKAT/ GOLONGAN PENGATUR/ II/c
JABATAN Pengelola Barang Milik Negara